AKTUALNE WYSTAWY W MUZEUM

AKTUALNE WYSTAWY W MUZEUM

 

Aktualnie czynne wystawy stałe:

- „Muzyczne instrumenty Kaszub”

- wystawa biograficzna pt. „Gerard Labuda – człowiek i naukowiec”

- Czas zamknięty w kalendarzach… Ze zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

 

oraz wystawy czasowe:

- wystawa jubileuszowa z okazji 50-lecia działalności Muzeum

- wystawa poplenerowa pt. „Postać Remusa” (wystawa czynna do 31.10.2018)

- wystawa fotograficzna pt. „Kaszubi z Jones Island” (wystawa czynna do 29.09.2018)

- XXX Jubileusz chóru „Cantores Veiherovienses” oraz 35-lecie działalności artystycznej dyrygenta - prof. Marka Rocławskiego

- wystawa jubileuszowa prezentująca dokonania artystyczne Zespołu Wokalnego Art'n'Voices

- wystawa pt. „Bestiariusz kaszubski…"

- wystawa Nadmorskiej Grupy Fotograficznej pt. „WEJHEROWO I POWIAT WEJHEROWSKI W KOLORACH”